Published Date : 2019-12-20 (Modified Date : 2020-06-15)

"राजस्व चुहावट नियन्त्रण मार्फत् स्वेच्छिक कर सहभागिताको अनुकुल वातावरण सिर्जना गरी स्वस्थ अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्याउने ।"