राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल

ठेगाना:बुटवल,रुपन्देही,नेपाल 
निसुल्क न : 
सम्पर्क न: 071-542572/73
इमेल : butwal@dri.gov.np

प्रतिकृया

   राजस्व अनुसन्धान विभाग कार्यालयको म्याप