राजस्व अनुसन्धान विभाग 

ठेगाना:बुटवल,रुपन्देही,नेपाल 
निसुल्क न : 
सम्पर्क न: 
फ्याक्स न : 
इमेल :butwal@dri.gov.np

प्रतिकृया

   राजस्व अनुसन्धान विभाग कार्यालयको म्याप